צור קשר

*
*
*
checked

אימון אישי בהפעלת שפת הגוף

 רקע לאימון אישי בהפעלת שפת הגוף


מנהלים, עובדים ואנשים בכלל מבקשים לקבל אימון אישי בהפעלת שפת גוף אפקטיבית.
זאת ממספר סיבות מרכזיות:
• המתאמן מבקש להגדיל יכולותיו התקשורתיות עם הסביבה..
• המתאמן מבקש לרכוש כלים לשדר מסרים בצורה אפקטיבית.
• המתאמן מבקש לרכוש כלים בקריאת תשדורות של הסובבים אותו.
• המתאמן מבקש לשפר את יכולותיו הניהוליות.

מטרת האימון האישי בהפעלת שפת הגוף
להכשיר את המתאמן בהפעלה אפקטיבית של התקשורת הבלתי מילולית ושפת הגוף.

קהל יעד לאימון אישי בהפעלת שפת הגוף
אנשי ניהול ועסקים, שיווק, מכירות, נותני שירות, אנשי הדרכה ומרצים וכל מי שמבקש לרכוש כלים בהפעלת שפת גוף אפקטיבית בתקשורת עם אנשים.

תפוקות ותועלות למתאמן
התפוקות המוצעות  מהוות מסגרת ראשונית בלבד ומותנות בביצוע אימון כולל. עם קבלת ההחלטה לביצוע האימון מתקיימת שיחת הכנה נוספת שתמקד ותתאים את תכני האימון ואת התפוקות הרצויות.
בסוף האימון המתאמן ישפר את מיומנויות הפעלת שפת הגוף שלו  בנושאים הבאים וכתוצאה מכך ישפר את יכולותיו התקשורתיות עם הסובבים אותו:
• ידע לעמוד ולנוע בצורה אפקטיבית מול יחיד וקבוצה.
• יעשה שימוש אפקטיבי בתנועות הידיים.
• יפעיל קשר עין אפקטיבי.
• יפעיל בצורה אפקטיבית את קולו .
• ירכוש כלים לשליטה בקהל, טיפול בהתנגדויות וטיפול ב"מאזינים קשים" .
• יכיר מהם מסרים מתחרים והדרכים להימנע מהם.
• ילחץ יד בצורה אפקטיבית.
• יפעל נכון במרחב הטריטוריאלי.
• יכיר את הסימנים ה"חיוביים" וה"שליליים" בשפת הגוף.
• ידע לאבחן סימני לחץ ושקר.
• ידע לפעול נכון במרחב העבודה וסביב מקום ישיבה בשולחן/דיון.
• יכיר את עקרונות הופעה העסקית.

מסגרת זמן לאימון איש בהפעלת שפת הגוף
מסגרת זמן ממוצעת לאימון עומד על כ- 2 עד 6 שעות. תוכנית האימון מותאמת לכל מתאמן על פי צרכיו.

רשף ייעוץ והדרכה | דוא"ל : office@resheftraining.com | טל' משרד: 03-6337038